ΝΑΝΟΚΥΣΤΙΔΙΑ

Μπόγδανος: Ελπίδα από ανεπτυγμένες νέες τεχνολογίες…νανοσωματίδια και νανοκυστίδια. cover image

Μπόγδανος: Ελπίδα από ανεπτυγμένες νέες τεχνολογίες…νανοσωματίδια και νανοκυστίδια.

Μια από τις μεγαλύτερες ανάγκες ελέγχου της ανοσοφλεγμονής στα αυτοάνοσα είναι η γεφύρωση μεταξύ της έμφυτης και της επίκτητης ανοσίας που έχουν…

διάβασε περισσότερα