ΠΑΝΔΩΡΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού VAB cover image

Στερεοτακτική Βιοψία Μαστού VAB

Η στερεοτακτική βιοψία αποτελεί μέθοδο βιοψίας με μαστογραφική καθοδήγηση. Χρησιμοποιείται για την ιστολογική ταυτοποίηση μη ψηλαφητών αλλοιώσεων και αλλοιώσεων που δεν είναι…

διάβασε περισσότερα