ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Μη κρατική ιατρική σχολή στο Ελληνικό cover image

Μη κρατική ιατρική σχολή στο Ελληνικό

Κατ’ αρχήν συμφωνία για τη σύσταση κοινοπραξίας η οποία θα λειτουργήσει ανώτατη πανεπιστημιακή σχολή στην Αθήνα έχουν υπογράψει το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο CVC Capital…

διάβασε περισσότερα