ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα» cover image

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ«Διαχείριση και Αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα»

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. έχει ορισθεί στους 40. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει αρχικά να υποβάλλουν την αίτησή και το βιογραφικό…

διάβασε περισσότερα