ΦΟΥΝΤΖΗΛΑ

Τι πρέπει να ακολουθήσει μετά τη θεραπεία του καρκίνου; cover image

Τι πρέπει να ακολουθήσει μετά τη θεραπεία του καρκίνου;

Όταν ο ασθενής ολοκληρώσει τη θεραπεία του, τίθεται σε τακτική παρακολούθηση. Το πλάνο αυτό εξατομικεύεται με βάση την ιστολογική διάγνωση της νόσου, τα χαρακτηριστικά του όγκου,…

διάβασε περισσότερα